Mittaus ja
kartoitus

Pinta-alan ja tilavuuden mittauslennot, LIDAR keilaukset, 3D mallinnukset, kartoitukset, päästö ja ilmanlaadun mittaukset.

Dronella suoritettavalla mittaus- ja kartoituslennolla voidaan tuottaa tehokkaasti dataa, jonka pohjalta saadaan nopeasti kuva ympäristöstä tai kohteesta. Kopterilla kerätyn datan pohjalta voidaan kartoitetusta alueesta koosta tarkkaa karttakuvaa tai 3D mallinnuksia.

Tilavuus- ja pinta-alamittauksessa saadaan lennonjälkeen analysoidusta materiaalista laskettua maanpinnan kaltevuuksia, pinta-aloja tai tilavuuksia. Mittaustarkkuutta voidaan tarvittaessa lisätä RTK- GPS järjestelmillä ja maastoon merkittävillä GCP pisteillä.

Kopterit voidaan varustaa myös muilla mittalaitteilla tarpeiden mukaan. Tyypillisesti käytettyjä mittalaitteita ovat muun muassa LIDAR- keilaimet ja ilmansaasteiden, säteilyn tai signaalien mittaus laitteistot.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart