Previous slide
Next slide

Tarkastus ja katsastus

Droneilla tapahtuva korkeiden rakenteiden tai rakennelmien tarkastus on kustannustehokas ja nopea vaihtoehto henkilöillä tapahtuvalle tarkastukselle, sekä sillä voidaan tehokkaasti minimoida korkeanpaikantyöstä aiheutuvia riskejä.

Koptereilla voidaan valvoa ja tarkistaa kohteita, joihin on rajallinen kulku, tai vaikeaa päästä. Tällaisia kohteita ovat mm. korkeat mastot ja rakenteet, sillat, rakennusten katot ja julkisivut, räystäät, antennit, laivojen lastit, voimalinjat, voimalat ja piiput, nosturit ja tuulimyllyt.

Erityyppiset kopterit soveltuvat käytettäviksi tarkastuksiin sisätiloissa ja ulkona. Kopterit voidaan varustaa kameroilla ja mittalaitteilla sen mukaan millaista dataa kohteesta halutaan. Kopterien mittaama data jää aina talteen jatkoanalyysejä varten ja toistuvissa kuvauksissa voidaan seurata tehokkaasti rakenteiden muutoksia pitkillä aikaväleillä.

Koptereilla saadaan tuotettua tarkkaa ja yksityiskohtaista dataa kohteista. Yksityiskohtia päästään näkemään myös lähempää, koptereissa käytettävien zoom-optiikoiden ansiosta.

Monissa tapauksissa dronetarkastusten etuna on, ettei tarkastettavia kohteita erikseen jouduta sulkemaan tai rajaamaan tarkastusten ajaksi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart